שתף

מתווה החינוך של רחובות לשנה הקרובה

20:05 18.08.2020

מה חדש ברחובות

הורים, שימו לב: מתווה החינוך ברחובות לשנת הלימודים תשפ"א

 

 

38,504 תלמידות ותלמידים ב- 426 מוסדות חינוך ברחבי העיר* יותר ימי למידה מהמתווה הארצי.

 

יותר השקעה בתלמידי החינוך המיוחד ובתלמידים מאוכלוסיות מוחלשות.

 

חיזוק החוסן הריגשי. יותר הפקדה על כניסות ויציאות בבתי הספר, פחות מגע בהפסקות ובשירותים.  חלוקת חדרי המורים.  הסברה ו"קו חם" בכל מחלקות אגף החינוך לטובת ההורים. 

תמיכה פסיכולוגית . 

ומודל אחד שהפך לנוהל ארצי: כל אלה הם מרכיבים ייחודיים במתווה מערכת החינוך ברחובות, ואינם נמצאים במתווה הארצי* באגף החינוך והנוער עמלו בחודשים האחרונים על הכנת המתווה והיערכות כוללת לקראת פתיחת שנת הלימודים* הערב הוצג המתווה בפני וועדת החינוך ומועצת העיר


 
ראש העיר, רחמים מלול: " אני פונה להורים ואומר להם – הילדים שלכם בידיים בטוחות, ואנו מקדמים כל אחד ואחת מהם בברכה ובשמחה בשנת הלימודים החדשה"


זוהר בלום, ממלא מקום ראש העיר, מחזיק תיק החינוך: " אנו מנצלים את המשבר על מנת לקדם את מערכת החינוך העירונית ולפרוץ דרך באמצעות חדשנות וחשיבה שיוצאת מהקופסא"


אפרת צוקרמן, מנהלת אגף החינוך והנוער בעיריית רחובות: "אנו פועלים להיערך לשנת הלימודים הבאה כבר מזה מספר חודשים. יש לנו ברחובות מתווה ברור, ומדיניות ידועה. אנו פועלים בשיתוף פעולה עם כל הגורמים – משרד החינוך, המנהלים וההורים."
 
 
נתונים כלליים

בשנת הלימודים תשפ"א יפעלו בעיר 426 מוסדות חינוך ברחבי רחובות:
340 גני ילדים, 44 בתי ספר יסודיים, 14 חטיבות ביניים ו- 28 תיכונים.
מדובר בעלייה של כ- 5% יותר מוסדות חינוך בהשוואה לאשתקד .
38,504 תלמידות ותלמידים ילמדו השנה במערכת החינוך העירונית ברחובות, בחמישה זרמי חינוך שונים: ממלכתי, ממלכתי דתי, חרדי, מוכש"ר – מוכר שאינו רשמי וחינוך מיוחד.
 
מתווה הלימודים ברחובות

כפי שנוהג אגף החינוך והנוער במשך כל ימות השנה , המתווה שהוכן על ידו לשנה"ל הבאה נבנה בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הרלוונטיים: הפיקוח במשרד החינוך, נציגי הגננות, נציגי המנהלים וכמובן, הנהגת ההורים העירונית.
משם ואילך הנוכחות משתנה בהתאם לשכבת הלימודים:
על פי המתווה ברחובות, ילדי הגנים ילמדו כרגיל, 6 ימים בשבוע.
ילדי כיתות א-ב ילמדו 5 ימים בשבוע.
ילדי כיתות ג-ד ילמדו בקפסולות 5 ימים בשבוע
ילדי כיתות ה-ו ילמדו בקפסולות בבית הספר יומיים לפחות, ובלמידה המשלבת בין למידה מרחוק ללמידה בכיתה. 
ילדי כיתות ז' ילמדו 3 ימים בשבוע בבתי הספר, יותר מהמתווה של משרד החינוך שלפיו הם ילמדו יומיים בבתי הספר.
ילדי כיתות ח-ט ילמדו בקפסולות בבית הספר יומיים, בלמידה המשלבת בין למידה מרחוק ללמידה בכיתה. 
ילדי כיתות י ילמדו בקפסולות 3 ימים בשבוע.
ילדי כיתות יא -יב ילמדו בקפסולות 3 ימים בשבוע.
בבתי הספר לחינוך מיוחד ובגני החינוך המיוחד הלימודים יתקיימו כרגיל, 6 ימים בשבוע.


 
חובת עטיית מסיכה ונושאים נוספים

תלמידים, עובדי הוראה ואנשי מינהלה נדרשים להגיע למוסד החינוכי עם מסיכת פה ואף.
כיתות א-ג אינם מחויבים בעטיית מסיכה בזמן השיעור. כיתות ב' ומעלה מחויבים בעטיית מסיכה בעת שהייה מחוץ מהכיתה.
ילדי הגנים אינם מחויבים בעטיית מסיכה.


 
בכל בית ספר ייפתחו כל שערי המוסד לכניסה ויציאה של תלמידים על מנת למנוע צפיפות, כניסה והיציאה של התלמידים תהיה מדורגת . הורים לא יוכלו להיכנס לבית הספר אלא רק לליווי ביום הראשון ורק אנשי צוות חינוכי יורשו להיכנס לשטח בתי הספר.


 
חוק לימוד חובה חל למעשה על ביקור התלמידים גם במצב הזה – למידה פרונטלית, למידה מקוונת ולמידה היברידית- משולבת.
מתוך דאגה לתלמידים הזקוקים לכך, גם בתקופה שבה הלימודים אינם מלאים, מערך הפיקוח על הביקור הסדיר – מחלקת שח"ר באגף החינוך- יפעל ביתר שאת על מנת למנוע מצב של נשירה, ולהעניק את מלוא התמיכה והסיוע לאוכלוסיות מוחלשות ולתלמידים הזקוקים לכך, על מנת שימשיכו ללמוד.
 
כל בוקר ייפתח בשיח רגשי על מנת לדאוג לחוסן הריגשי של התלמידים. ובכל שכבות הגיל תשולב פעילות ערכית וחברתית.
 
חדר המורים בבתי הספר הגדולים יחולק לשני חדרי מורים, על מנת למנוע סגירה של בית הספר במקרה של מגע עם חולה קורונה, אשר יחייב בידוד לכל הצוות .
 
מערך ההסעות העירוני גם הוא מוכן לקראת פתיחת שנת הלימודים עם הנחיות מיוחדות ובהן – חובת הצהרת בריאות יומית בטרם עלייה להסעה, על מנת לוודא את השמירה על בריאותם של כל יושבי הרכב.
 
תמיכה והסברה להורים
עיריית רחובות מעמידה לרשות ההורים בעיר את כל האמצעים על מנת להקטין את חוסר הידיעה ולהקל על חוסר הוודאות החל משבוע לפני תחילת שנת לימודים ועד לאחר תחילת הלימודים , במגוון דרכים:
 
הפעלת קו חם של השירות הפסיכולוגי חינוכי בין הימים 25.8-3.9, בין השעות 9-12
קו חם בכל מחלקה להורים שיפעל בין הימים 25.8-3.9, בין השעות 9-12
הפעלת קו חם של קציני ביקור סדיר בין הימים 25.8-3.9, בין השעות 9-12
אירוח חי של הגורמים הרלוונטיים באגף החינוך בעמוד הפייסבוק העירוני, בשבוע שלפני תחילת הלימודים
מפגש מקוון עם דר' אייל דורון- על הורות בעידן החדש בעמוד הפייסבוק העירוני
 
במה שונה מתווה הלימודים ברחובות ממתווה הלימודים הארצי?


המתווה ברחובות מוסיף על המתווה הארצי – לטובת התלמידים.


 
*יותר ימי למידה: לשכבות שמערכת החינוך העירונית מבקשת להוסיף להן: כך למשל בשכבת כיתות ז' אשר למדו מעט מאוד בשנה החולפת- יש להשקיע יותר, ולכן ברחובות הם ילמדו יום אחד יותר ממה שנקבע במתווה הארצי.


 
*השקעה בתלמידים מיוחדים: תלמידי שילוב, וכיתות מב"ר, שחר, אתגר ואומץ – ילמדו יותר בבתי הספר ברחובות מאשר היקף הלמידה שנקבעה עבורם במתווה הארצית .


 
*השקעה בחינוך המיוחד: תלמידי החינוך המיוחד ילמדו ברחובות 6 ימים בשבוע ולא 5 ימים בלבד כמו במתווה הארצי. 


 
*חיזוק החוסן הרגשי של התלמידים: מערכת החינוך ברחובות מעניקה דגש מיוחד לטיפוח החוסן הרגשי של התלמידים במצב המיוחד שנוצר – בהתאם להנחייה, כל יום לימודים ייפתח בשיח רגשי בכל מוסדות החינוך בעיר .


 
*המתווה ברחובות מפורט ומחמיר יותר בכל הקשור לשמירת מרחק ככל שניתן והקטנת מגע שיכול להדביק. כך למשל במתווה ברחובות קיימות הנחיות מפורטות באשר לכניסה מדורגת לביה"ס, הפסקות מדורגות ושילוט בשירותים, המייחד אותם לפי שכבות.


כמו כן, במתווה ברחובות קיימת חלוקה לקפסולות של מורים- הנחייה לשני חדרי מורים כאשר יש עשרות מורים בבית הספר. כל זאת כחלק מלקחי אירוע ההדבקה בבית הספר "נבון", על מנת שלא להביא לסגירת בי"ס שלם במקרה של חיוב בבידוד למורים שבאו במגע עם איש/ת צוות חינוכי מאומתת. 


 
*הנוהל הארצי כיצד לנהוג בעת גילוי חולה מאומת במוסד חינוכי נכתב למעשה על ידי אגף החינוך ברחובות על בסיס הנסיון שנרכש בעיר.
על פי המתווה עירוני, מנהלי בתי הספר יגישו את התוכנית הספציפית בכל בית ספר להיערכות לאישור מפקחת בית הספר ואגף החינוך עד ליום 28.8 .


 
ראש העיר, רחמים מלול: "אנחנו עושים הכל על מנת להכין את מוסדות החינוך והצוותים החינוכיים לקראת פתיחת שנת הלימודים. מזה זמן שאנו מכינים את המתווה תוך התאמה לצורכי מערכת החינוך העירונית והתושבים. בעינינו יש צורך להוסיף על אמצעי הזהירות על מנת לשמור על בריאות התלמידים והצוותים, ואנו משקיעים יותר מהנדרש במתווה הארצי למען תלמידים הזקוקים ליחס מיוחד ואישי יותר. אני פונה להורים ואומר להם – הילדים שלכם בידיים בטוחות, ואנו מקדמים כל אחד ואחת מהם בברכה ובשמחה בשנת הלימודים החדשה"


 
זוהר בלום, ממלא מקום ראש העיר, מחזיק תיק החינוך: "אנחנו מנהלים את המשבר בשל ההתמודדות עם הקורונה מתחילתו, ואופן ההתמודדות שלנו הפך למודל ארצי. אנו מנצלים את המשבר על מנת לקדם את מערכת החינוך העירונית ולפרוץ דרך באמצעות חדשנות וחשיבה שיוצאת מהקופסא. בנינו שותפות עם משרד החינוך, הנהגת המורים והנהגת ההורים, המאפשרת גמישות ניהולית . אני מאחל לכל התלמידים והתלמידות שנת לימודים פוריה ובהצלחה"


 
אפרת צוקרמן, מנהלת אגף החינוך והנוער בעיריית רחובות: "אנו פועלים להיערך לשנת הלימודים הבאה כבר מזה מספר חודשים. חשוב לנו שההורים יחושו ביטחון ואמון, שכן למרות חוסר הוודאות בישראל ובכלל בשל ההתמודדות עם הקורונה – יש לנו ברחובות מתווה ברור, ומדיניות ידועה. אנו פועלים בשיתוף פעולה עם כל הגורמים – משרד החינוך, המנהלים וההורים."

 

ממלא מקום ראש העיר זהר בלום, ראש העיר רחמים מלול, אפרת צוקרמן מנהלת אגף החינוך

© אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתם צילום שיש לכם זכויות בו, אתם ראשים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש בו. צור קשר

שתף

לוח ארועים

לכל הקופנים

קופונים

Loading...